बाबासाहेब महारुद्राप्पा कोरे
अध्यक्ष

श्री . प्रा . प्रबुध्दचंद्र चंद्रशेखर झपके
कार्याध्यक्ष

श्री . अविनाश रामेश्वर देमापुरे
सरचिटणीस

श्री. चंद्रशेखर (बाळासाहेब) होनराव
वधु-वर सुचक मंडळ प्रमुख

श्री . रामलिंग अप्पा मेनकुदळे
वधु-वर सुचक मंडळ सह प्रमुख

श्री . प्रकाश सोमनाथ बिडवे
वधु-वर सुचक मंडळ सह प्रमुख

श्री . विलाश रुकारी
मार्र्गदर्र्शक

श्री. सुरेंद्र् गाढवे
मार्र्गदर्र्शक

To Top